CareForOthers

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø

Cvr. 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe de trængende folk rundt omkring i verden, som lever under dårlige forhold. Disse dårlige forhold kan være forårsaget af borgerkrig, fattigdom eller naturkatastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02141