Building Communities

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Ægirsgade 67, 2200 København

CVR-nr.:33554095

 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.buildingcommunities.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til genskovningsarbejde i Guatemala og Argentina.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02087