Brovst Handelstandsforening

09-10-2020

Kontaktoplysninger

Brovst Handelstandsforening, Jernbanegade 12, 9460 Brovst

CVR. 88747550

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2020 til den 9. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9070 konto 1631514800)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julebelysning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02760