Brobygning Middelfart

01-09-2020

Kontaktoplysninger

Nygade 2, 5500 Middelfart - CVR: 40593640

Indsamlingsperiode

Fra den 30. marts 2020 til den 1. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.midtspar.dk, www.crowdfunding.midtspar.dk), online indsamlingsplatform, nyhedsbrev, sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for en pulje, hvor borgere og foreninger kan søge midler til at styrke fælleskabet og livet i Middelfart Kommune. Aktiviteter der skal bidrage til at få gang i lokalområdet efter Corona-krisen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02315