Brande Soroptimistklub

22-10-2020

Kontaktoplysninger

Lars Nielsens Vej 78, 7330 Brande

Indsamlingsperiode

Fra den 23. oktober 2019 til den 22. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til kvinder i lokale, nationale og internationale projekter. Herunder ”Stop vold mod kvinder” - Krisecentret i Herning, ”Stop human trafficking”- Reden International og ”The Road to Equality”- Soroptimist International.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02019