Børnenes Ven Minna Due Jensens Fond

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro – CVR 35923640

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.børnenesven.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.47424).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i Viborg kommune. Herunder økonomisk støtte til oplevelser og sejre i fritidsskabet, uanset sociale og økonomiske forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02905