Børnenes Kontor

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Frederikssundsvej 119E, 2700 Brønshøj

CVR 55582718

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.boernenes-kontor.dk) og ved event.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dårligt stillede børnefamilier i det stor Københavnske område. Herunder uddeling af julekurve og beklædningshjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02034