Børnecentret SIV

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Alfred Sørensensvej 4, 3520 Farum

CVR 20956372

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bhsiv.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til oplevelser og aktiviteter til Børnehusets brugere, som er alvorligt syge børn og deres familier. Midlerne skal endvidere anvendes til vedligeholdelse af Børnehuset, indkøb af materialer, drift og oplysning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02055