Baptistkirken i Danmark

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Baptistkirken i Danmark, Lærdalsgade 7, 2300 København S - CVR. 62756616

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.baptistkirken.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.911118, 143404) og kontooverførsel (Reg. 3201 Konto 3204030707).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Baptistkirkens nødhjælps- og udviklingsprojekt i Rwanda og Burundi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02770