Axis

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C

Cvr. 18889595

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.axisngo.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte udviklingsorganisationen CEPROMUP i slumkvarteret Villa El Salvador i Lima, samt at give unge danskere mulighed for at gennemføre praktikophold i en peruansk udviklingsorganisation og derigennem styrke forståelsen af udviklingsarbejde og den folkelige støtte til bistandshjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-02137