Assalam Charity

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Assalam Charity, Rosenhøj Allé 5, st. th. 8260 Viby J

CVR. 4754802

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.assalam.net) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

(reg.nr.: 20-72 kontonr.: 0001325079).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for syriske flygtninge. Herunder til almene fornødenheder såsom tøj, sko, mad, dyner, madrasser samt til opbygning og drift af Assalam Charity afdeling i henholdsvis Palæstina og i Tyrkiet, hvorfra de vil opkøbe og udsende fornødenhederne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02249