Angstforeningen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

CVR 26401739

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.angstforeningen.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til udbredelse af viden om angst og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingsmulighederne.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes skal midlerne tilfalde Psykiatri-fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02003