Angels4 Animals Rescue - Team Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Onsholtvej 6A, 8260 Viby J - CVR: 37333204

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.angels4animals.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, postomdeling og SMS.De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe dyr i nød i Timisoara, Rumænien. Herunder dyrlægeregninger, transport af doneret foder mm. Fra Danmark til Rumænien samt opførelse af et Animal Rescue & Care Center.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 19-700-01907