Amma-Danmark (Sri Mata Amritanandamayi Devi)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vesborgvej 15, 8240 Risskov

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amma-danmark.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay Nr. 88258) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes som sikring til gennemførelse af besøg af Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) i Danmark i 2020. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Ammas næste besøg i Danmark. Såfremt formålet ikke kan opfyldes skal de indsamlede midler anvendes til fordel for M. A. Maths velgørende og almennyttige aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02502