Amma-Danmark (M.A. Maths velgørende aktiviteter)

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vesborgvej 15, 8240 Risskov

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amma-danmark.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay Nr. 74114) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for M.A. Maths velgørende aktiviteter. Herunder bygning og drift af hospitaler, børnehjem, hospice og plejehjem. Samt hjælp til beboelse og bistand til hjemløse og ofre for naturkatastrofer. Uddeling af pensioner til fattige enker og uddeling af gratis mad.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02501