Alfa-1 Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sangfuglestien 5, 2400 København NV

CVR: 27390684

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.alfa-1.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel  (Reg. 3001 Konto 12484178) og MobilePay (Nr. 67648)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde for patienter med Alfa-1 antitrypsinmangel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02836