AIF-Silkeborg

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Bindslevs Plads 12, 8600 Silkeborg - CVR: 40001999

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.aif-silkeborg.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fagforeningen WAC-MAAN i Israel med uddannelse og organisering. WAC-MAAN hjælper fortrinsvist palæstinensiske arbejdere i Israel og i bosættelserne på Vestbredden. WAC-MAAN laver traditionelt fagforeningsarbejde og har møderet for den israelske arbejdsret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02344