ADDA - AGRICULTURAL DEVELOPMENT DENMARK ASIA

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C – CVR 19527433.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.adda.dk) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 70636) og konto-overførsel (Reg. 9324 Konto 3245623703).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for materialer til risbanker, brønde, broer, vandkanaler og små veje i Cambodia og Vietnam.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00173