ÅRHUS VALGMENIGHED

31-12-2020

Kontaktoplysninger

ÅRHUS VALGMENIGHED, Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj

CVR nr. 14111638

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aarhusvalgmeninghed.dk), online indsamlingsplatform og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af Århus Valgmenighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02298