Aarhus Skt. Clemens Rotary Klub

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Solskrænten 8, 8220 Brabrand

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 892981) og kontooverførsel (Reg. 9004 Konto 4571873732)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udenoms arealet ved Strandbakkehuset, det nye Børne/unge Hospice i Rønde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02682