ÅRHUS FIRMA SPORT

20-12-2020

Kontaktoplysninger

Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N

Indsamlingsperiode

Fra den 20. august 2020 til den 20. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind.dk).

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 490017)  og kontooverførsel (Reg.1981 Konto 6266818309)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen ÅRHUS FIRMA SPORT, efter stort tab grundet Covid-19

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02645