24 timer i Hjallerup

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Algade 15, 9320 Hjallerup, CVR 39806673

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.24timerihjallerup.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julemærkehjemmet i Hobro.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02215