SELVEJENDE INSTITUTION BETESDA

31-10-2019

Kontaktoplysninger

Blåhøjvej 66, 6933 Kibæk – CVR 86717255

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2018 til den 31. oktober 2019.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.93363) og kontooverførsel (Reg.7381 Konto 6270408727)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for SELVEJENDE INSTITUTION BE-TESDAs vedtægtsbestemte formål:

1. Almennyttigt at drive hjem til genrejsning af mennesker i nød. Herunder gennem beskæftigelse med håndværk.

2. At udføre forebyggende arbejde i videste forstand. Herunder undervisning, evangeliserende arbejde mv.

3. At afholde kortere kurser og lejre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03065