Røde Kors (2017-2019)

06-10-2019

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø - www.rodekors.dk - CVR:20700211

Indsamlingsdage

1. oktober 2017
7. oktober 2018
6. oktober 2019

Indsamlingsmåde

3-årig landsdækkende hus- og gadeindsamling.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til Røde Kors’ hjælpearbejde til fordel for udsatte mennesker i Danmark og rundt omkring i verden samt ofre for konflikter og naturkatastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab for 2017 er modtaget.
Regnskab for 2018 er modtaget.
Regnskab for 2019 er modtaget.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 18-710-00010