Komité - Skraldeklubben

21-05-2019

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jesper Vinde, Palle Jørgensen og Anders Kold.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. maj 2019 til den 21. maj 2019.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.26804730) og kontooverførsel (Reg. 9070 konto 1941631)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiver i klubben. Herunder ture til København i forbindelse med strejke samt sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter 1. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00170