Komité: ALKAEM KOMITÈ

31-12-2019

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Raysan Kazem Rashid, Abdul Hassan Judy Hassan og Batol Raysan Rashid.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Instagram).De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Alkaim Orphan Care Foundation i Irak, som hjælper irakiske familier uden forsørger, ældre og forældreløse børn, som befinder sig i Irak, Iran, Jordan, Syrien og Tyrkiet. Midlerne tildeles i form af økonomisk støtte, lægehjælp, hjælpe til skoler herunder redskaber til skoleelever, tøj, fødevare mm. Derud over anvendes midlerne til skolebyggerier og renovering af nedslidte hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02376