Døves frikirke

31-12-2019

Kontaktoplysninger

Centervej 2A, 6000 Kolding - CVR 30002008

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.doves-frikirke.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 84407)  og kontooverførsel (Reg. 3618 Konto 3162156179)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Døves Frikirkens drift og sponsorhjælp til døve børn i døveskoler i Myanmar, Filipperne og Kenya via Deaf Action (Deaf Ministries lnternational - DMI)

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03284