Designmuseum Danmark

17-11-2019

Kontaktoplysninger

Bredgade 68, 1260 København K – CVR 55798516

Indsamlingsperiode

Fra den 18. november 2018 til den 17. november 2019.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.570453)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for museets udvikling og samlinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. december 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02991