Velfærdsfonden

23-09-2018

Kontaktoplysninger

Dampfærgevej 10, 2. 2100 København Ø
CVR:33628307

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2017 til den 23. september 2018.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside på www.bornsvelfaerd.dk og www.springsters.dk.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle nye løsninger på sociale udfordringer og skabe bedre vilkår for udsatte grupper. Der opfordres til at give et bidrag til et af fondens konkrete projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. Februar 2019

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03062