Komité - Når lynet slår ned 2 gange

30-11-2018

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Camilla Jørgensen, Helle Bach Nielsen og Vicky Bach Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2018 til den 30. november 2018.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (caremaker.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9070 konto1623677814).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en rejse til kræftramte Tilly og hendes familie.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til rejse til en anden destination.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til mindre oplevelser for Tilly og familien.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en større tur samt ekstra oplevelser

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1, august 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03751.