Amnesty International (2016 - 2018)

09-12-2018

Kontaktoplysninger

Gammeltorv 8, 5., 1457 København K - www.amnesty.dk - CVR:21539414

Indsamlingsdage

*Indsamling i 2016 ej afholdt
10. december 2017
9. december 2018

Indsamlingsmåde

3-årig landsdækkende hus- og gadeindsamling.

Indsamlingens formål

At arbejde for, at alle mennesker nyder alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen for Menneskerettigheder. De indsamlede midler bruges på:
a) At støtte Amnestys internationale sekretariat, der laver størstedelen af Amnestys research og dokumentation
b) At påvirke danske politikere og myndigheder i menneskerettighedsspørgsmål
c) At engagere Amnestys medlemmer og aktivister i Danmark
d) At føre kampagner på prioriterede menneskerettighedsområder
e) At hverve medlemmer og herigennem øge Amnestys indflydelse i og uden for DK
f)At deltage i missioner til verdens brændpunkter og lave research på menneskerettighedskrænkelser i DK og i udlandet
g) At lave totur undersøgelser af asylansøgere
h) At undervise skolelærere, seminariestuderende og skoleelever i menneskerettigheder
i)At skave synlighed om menneskerettighederne i medierne
j)At støtte Amnesty i andre lande, når de vil lave en afdeling eller styrke den afdeling, de allerede har.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Regnskab for indsamlingen i 2017 er modtaget.
Regnskab for indsamlingen i 2018 er modtaget. 

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 18-710-00008