Ansøg om tilladelse til indsamling efter § 3 eller § 4

For at kunne afholde en lovlig indsamling kræver det en tilladelse. Her på siden finder du de ansøgningsblanketter, som du skal bruge, når du ansøger om tilladelse til at afholde en indsamling.

Vi anbefaler, at du bruger den digitale løsning, da den sikrer, at vi får alle de nødvendige oplysninger for at kunne behandle din ansøgning. Du finder den digitale selvbetjeningsløsning her

Du kan også ansøge om tilladelse til indsamling via vores ansøgningsblanket, som du finder her på siden.

Der findes dog undtagelser i loven til kravet om en tilladelse. Du kan læse mere om undtagelserne under Ofte stillede spørgsmål under punktet Skal jeg have tilladelse til min indsamling?

Ansøgning om tilladelse til specifik indsamling (§ 3)

For at søge om tilladelse efter § 3 skal man være en fysisk person, som er myndig, eller en juridisk person med et cvr-nummer (det vil sige offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer og foreninger m.v.). En tilladelse efter § 3 kan gives for op til 1 år ad gangen, med et specifikt formål.

Ansøgningsblanket § 3 (PDF)
Vejledning til udfyldelse § 3 (PDF)

Ansøgning om tilladelse til indsamlinger i op til 3 år (§ 4)

En tilladelse efter §4 kan kun gives organisationer, som er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelse, og har eksisteret i 3 år eller mere. Tilladelsen gælder op til 3 år.

Ansøgningsblanket § 4 (PDF)
Vejledning til udfyldelse § 4 (PDF)

Ansøgningen kan udfyldes og underskrives elektronisk, eller printes og udfyldes i hånden

Vær opmærksom på at ikke alle webbrowsere kan udfylde ansøgningen korrekt. Du kan i stedet gratis hente Adobe Reader til din computer, og udfylde blanketten der.

Ansøgningen kan enten underskrives fysisk, eller med en digital signatur

Blanketten med eventuelle bilag kan sendes med digital post til Civilstyrelsen via E-Boks eller virk.dk. Du kan læse mere om Civilstyrelsens anbefalinger for brugen af digital kommunikation her.

Eller det kan sendes med fysisk post til:

Indsamlingsnævnet
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Taksterne for gebyr i 2023

Ansøgning om tilladelse §3
kr. 1.200
Ansøgning om tilladelse §4
kr. 10.900

Indbetalingen af gebyret skal ske senest samtidig med indsendelsen af ansøgningen til Indsamlingsnævnet.

Vejledning til betaling af gebyret fremgår af ansøgningsblanketten.