Verdens Børn - International Børnehjælp

31-07-2026

Kontaktoplysninger

Dalsvinget 8,  6400 Sønderborg

Indsamlingsperiode

fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.verdensboern.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Det indsamlede beløb skal sættes ind på en konto, der giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe børn og unge i skolerne og børnehjemmene i Indien, Sri Lanka, Cambodia, Kenya, Uganda og Bulgarien til at få en grunduddannelse, og egnede elever en videregående uddannelse.
De indsamlede midler vil også blive anvendt til undervisningsmateriale, vedligeholdelse og beklædning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00933