KFUM-Spejderne i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Wagnersvej 33, 2450 København SV - CVR 55153418.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (kfumspejderne.dk) og online indsamlingsplatform (Betternow).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for understøttelse af spejderarbejdet i vores lokalafdelinger og til at give mulighed for reduceret betaling for deltagelse i vores aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2024, 2025, 2026.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00675

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1