Ram Katha in Copenhagen - by Rajan Ji Maharaj

03-09-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Anil Kumar

Indsamlingsperiode

Fra den 4. september 2023 til den 3. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31714916) og kontooverførsel (reg.nr.: 3307 kontonr.: 4653246617).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til en foredragsholder, som skal holde foredrag over 3 dage. Dertil skal der arrangeres lokale leje, lyd, lys, mad til gæsterne og andre praktiske omkostninger omkring eventet.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de doneres til trossamfundet Bharatiya Mandir i Skovlunde.

Indsamlingsområde

København og omegn

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06754