LIVA GROUP ApS

31-08-2024

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 104A, 1.  2100 København Ø

Indsamlingsperiode

fra den 1. september 2023 til den 31. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier (Facebook, LinkedIn og Twitter/X)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 107462) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13669619).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte til fortsat forskning i vaccine-batch-afhængige bivirkninger. Pengene skal gå til forskerhonorar samt relevante udgifter til administration og rejser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06725