HESTENS VÆRNS FOND TIL FORDEL FOR FORENINGEN HESTENS VÆRN

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Gl Hovedgade 8, 2. 17., 2970 Hørsholm, cvr 11650244

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.hestens-vaern.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 428818) og kontooverførsel (reg.nr.: 3306 kontonr.: 3155002220).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte til Hestens Værns almennyttige arbejde med at afhjælpe vanrøgt og mishandling af heste og ponyer i Danmark, samt oplysning om korrekt pleje, pasning og brug af heste.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07428