Unity

01-02-2023

Kontaktoplysninger

Bækkegårdsvej 6, 8800 Viborg - CVR 41541970.

Indsamlingsperiode

Fra den 2. februar 2022 til den 1. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 8401, konto 1299405).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælp til internt fordrevne flygtninge, vandbrønde, huse, qurban (uddeling af kød til fattige), akutte madkasser, ambulancer, afsendelse af container med tøj og hospitalsudstyr samt medicin. Derudover til madkasser til udsatte familier i dk og hjemløse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04696