Røde Kors

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø - CVR 20700211.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 333867) og kontooverførsel (Reg. 5078 konto 0006432109).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for gennemførelse af de deltagende organisationers humanitære arbejde. Projekterne vil være beskrevet på www.danmarksindsamling.dk fra 1. januar

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05437.