Projekt Q-værk

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Artillerivej 156, 1. th, 2300 København S, CVR 38308661

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.qvaerk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram), salg/auktion, merchandise, og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 84052) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12173393).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens generelle virke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05744