Med Israel for fred Danmark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby, CVR nr. 39415356

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.miff.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 49739) og kontooverførsel (reg.nr.: 5290 kontonr.: 9020945009).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Med Israel for fred Danmark - MIFF. Herunder lønomkostninger, informationsarbejde samt afholdelse af MIFF arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05717