LC Thyra Vejle

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Skrænten 73, 7120 Vejle Øst, CVR-nummer 39232901

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 39476 og 72897) og kontooverførsel (reg.nr.: 5545 kontonr.: 6449345493).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til socialt og humanitært arbejde i Vejle kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05875