BROEN Frederikssund

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Lundevej 7, 3600 Frederikssund - CVR 42316733.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (broen-danmark.dk/frederikssund), online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise og SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 22582) og kontooverførsel (Reg.5365 konto 0246856).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05100