Åbyhøj Idrætscenter

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Bragesvej 9, 8230 Åbyhøj - CVR 41909285.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (aabyhoej-ic.dk), online indsamlingsplatform (gaveindsamling.dgi.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 831506) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 13233519).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af Åbyhøj Idrætscenter, placeret ved siden af Gammelgård skolen i Åbyhøj.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af hallen i de kommende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05125.