www.tinas-gadeborn.dk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Søbakken 30, 3450 Allerød - CVR 40133399.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.Tinas-gadeborn.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 0400, konto 4023969500).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mad, skole, uniformer, medicin. Gadebørn på filippinerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. - Primært København

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04784