Skodbevægelsen

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Horsekildevej 11, 3. tv., 2500 Valby - CVR 41327480

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skodbevægelsen.dk)
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter til at fremme et skod –og affaldsfrit miljø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03775