Politihestens Venner

13-07-2022

Kontaktoplysninger

Bøstrupvej 45, 4200 Slagelse - CVR 34789703

Indsamlingsperiode

Fra den 14. juli 2021 til den 13. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.politihesten.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60535) og kontooverførsel (Reg.0697 konto 0003119041)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens pensionerede politiheste, herunder de udgifter der er i forbindelse med smed, dyrlæge ect.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03730