Komité - Podcasten "Veleuropa"

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kim Plesner Frederiksen, Claus Ewald Elming og Stefan Reinert Djurhuus.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (10er.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7633 konto 76332174796).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af Veloropa Podcast med fokus på cykelsport.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04962