Hjælpesporet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Overgade 11, 7400 Herning - CVR 34753474.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (hjaelpesporet.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 843541) og kontooverførsel (Reg.7045 konto 1321767).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningens lokaler bl.a. til husleje og Hjælpesporet formål med at hjælpe sårbare og udsatte. Herunder ydes hjælp ved jul, fødselsdage, konfirmationer, barnedåb, ect. hvor vi har behov for at kunne købe til disse. Ligeledes at afholde aktiviteter og turer for udsatte og sårbare.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05068