HESTENS VÆRNS FOND TIL FORDEL FOR FORENINGEN HE-STENS VÆRN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gl Hovedgade 8, 2. 17., 2970 Hørsholm - CVR 11650244

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hestens-vaern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.428818) og kontooverførsel (Reg.3306 Konto 3155002220)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hestens Værns arbejde med, at afhjælpe vanrøgt og mishandling af heste og ponyer i Danmark samt oplysning om korrekt pleje og brug af heste.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04363